الکتروموتور تک فاز ایده آل سری YL

تماس بگیرید

توضیحات

الکتروموتور تک فاز ایده آل

داده های فنی الکتروموتورهای تک فاز سری YL

(220 v-50Hz)

TYPERated Output

(KW)

Rated Output

(Hp)

Current

(A)

Power FactorEff

(%)

Speed

(r/min)

Ist

(A)

Tst/TNTmax/TN
YC711-20.371/22.730.92672750161.81.7
YC712-20.553/43.880.92702750211.81.7
YC801-20.7514.780.92722800291.81.7
YC802-21.11.56.930.95752820401.81.7
YC90S-21.529.440.95762820551.71.7
YC90L-22.2313.70.95772830801.71.7
YC100L-23418.40.957928501101.71.7
YC112M-23.7522.10.958028501601.71.7
YC711-40.251/31.990.92621360121.81.7
YC712-40.371/22.810.92651360161.81.7
YC801-40.553/43.770.92681400211.81.7
YC802-40.7515.080.92711400291.81.7
YC90S-41.11.57.020.95731410401.71.7
YC90L-41.529.440.95751420551.71.7
YC100L1-42.2313.70.95761430801.71.7
YC100L2-43418.40.957714301101.71.7
YC112M1-43418.40.957714301101.71.7
YC112M2-43.7522.10.958014501381.71.7
YC132S1-43.7522.10.958014501381.71.7
YC132S2-45.57.532.50.958114502271.71.7

 

اندازه های نصب الکتروموتورهای چینی تک فاز (mm)

 

(B3)پایه دار، فلنج دار
فلنج دار، سوراخ دار به سوراخ های ساده(B35)
بدون پایه با سوارخ های ساده(B5)
اندازه فریمشماره فلنجPoiesزوایای نصب(mm)فلنج
-سوراخ ها
ابعاد کلی(mm)
AA/2BCDEFGHKMNPRSTABACADHDHFL
80MFF1652,412562.5100501940615.58010165130200012.53.54165220150210210355
90SFF1652,4140701005624508209010165130200012.53.54180240160250250380
90LFF1652,4140701255624508209010165130200012.53.54180240160250250405
100LFF2152,4160801406328608241001221518025001544205260180265265455
112MFF2152,4190951407028608241121221518025001544245280190285285475
132SFF2652,421610814089388010331321226523030001544280300190335335550
132MFF2652,421610817889388010331321226523030001544280300190335335596

پاسخ دهید

در حال ارسال