معرفی دستگاه های اندازه گیری به همراه علائم اختصاری هر کدام از دستگاه ها

دستگاه های اندازه گيری و علائم اختصاری آنها

دنیای اندازه‌گیری محدود به چند وسیله اندازه‌گیری محدود نمی‌باشد و دستگاه های اندازه گیری  و علائم اختصاری آن‌ها بسیار متنوع و گسترده می‌باشد. اين وسايل عموماً براي سنجش و اندازه گيري كميت هاي برق مثل مقدار جريان ، ولتاژ ، توان ، اهم ، فركانس . در صد كسينوس في و … به كار مي […]