برچسب: موتور القایی

ولتاژ شفت القایی در موتور القایی

اجزا موتور شفت القایی

امروزه، موتور القایی سه فاز پر استفاده‌ترین نوع موتور الکتریکی می‌باشد. موتور القایی، در صورتی که سرعت ثابت مورد نیاز موجود باشد، می‌تواند به طور مستقیم به شبکه متصل شود. وقتی که موتور القایی به وسیله یک مبدل فرکانس اجرا می‌شود، لیست کاربردهای آن تقریبا نامحدود می‌شود. صرف نظر از نیروی تلف شده در مبدل …