محصولات

الکتروموتورهای ترمزدار زمانی به کار می روند که کارکرد ما نیازمند توقف در محدوده های زمانی است. یک موتور استاندارد زمانیکه ترمز، موتور را در چهارچوب زمانی مد نظر متوقف کند از کار می ایستد. این کارکرد ها می توانند وظیفه ی جابجایی بارهای سنگین، کارکردهای بالابری( مانند آسانسور)، جرثقیل( بالابر، پل متحرک)، اره و خرد کن، کانوایر و غیره.

طبق استاندارد، ولتاژ ترمز با ولتاژ موتور هماهنگ است( یعنی موتور و ترمز هر دو در 230 یا 460v قابل استفاده اند)

می توان ترمز را به موتور وصل کرد تا موتور و ترمز باهم کار کنند یا ترمز می تواند برای عملکرد مستقیم موتور به منبع جداگانه ای متصل شود( یعنی کاربرد اینورتر نیاز به موتور چرخ آزاد دارد)